Доставка и плащане

ДОСТАВКА:

  • Онлайн магазин Мартиамо.ком извършва доставки на стоки единствено и само на територията на Република България.
  • Доставката, на всички стоки се извършва в рамките на 48 часа за всички по-големи градове, както и всички останали населени места на територията на страната, като срока за доставката зависят от местоположението на клиента.
  • Доставка до офис на куриер SPEEDY, ЕCONТ или доставка до адрес на цена приблизително 4 до 4.50 лв в зависимост от стойността на поръчания продукт.
  • Доставката е безплатна за поръчки на стойност 100 лв. или повече.
  •  Клиента се задължава, при извършване на поръчката, да предостави необходимата информация за доставка, а именно: Лице за контакт, телефон за връзка, e-mail адрес, адрес за доставка.


Мартиамо.ком си запазва правото да отказва поръчки направени от клиента, без да поема допълнителни ангажименти към лицето направило поръчката.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Клиентът заплаща поръчката си при доставка на служител на куриерската фирма или при получаване в офис на куриерската фирма. Клиентът може да заплати и с карта в офисите на куриерската фирма.ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ:

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.